Azaroak 25 munduan

Izenburua / Título
Azaroak 25 munduan

Parte hartzaileak / Participantes

Martin Latorre
Rebeca Quintana
Izaro Rueda
Nasser Daouairi

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
Abanto Zierbana