Bullying-Ari Ez!

Izenburua / Título
Bullying-ari EZ!

Parte hartzaileak / Participantes
Haizea Lesende Rodriguez
Sara Pe

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
Elorrio