Beldur Barik

2023 Lehiaketa

2023 Lehiaketa

Lehiaketaren oinarriak 2023

Deskargatu

Bases del concurso 2023

Descargar

Izen-ematea/Registro

Zuen ikastetxean, gaztelekuan… egindako jarduera batengatik aurkezten zarete lehiaketara? Zuen kabuz aurkezten zarete? / ¿Os presentáis al concurso por una actividad realizada en vuestro centro de estudios, gazteleku…? ¿Os presentáis por libre?

Bakarrik bete/Rellenar solo
Gure kabuz aurkezten gara / Nos presentamos por nuestra cuenta
Emakumea
Mujer
Gizona
Hombre
Beste identitate bat
Otras identidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bakarrik bete/Rellenar solo
Hezkuntza zentroa / Centro educativo

Antolatzailea

Organiza

Bultzatzaileak

Impulsan

Laguntzaileak

Colaboran

Beldur Barik © 2023