Egin beharko genukeena

Izenburua / Título
Egin beharko genukeena

Parte hartzaileak / Participantes

Amets
Sharoa
Ashleen
Leire
Mikel Aingeru

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
BILBO