Feminismoaren aurrerapenak

Izenburua / Título
Feminismoaren aurrerapenak

Parte hartzaileak / Participantes

Jon
Maria
Jon
Beñat

Kategoria / Categoría
Bigarrena 15 – 17 urte / Segunda 15 – 17 años

Herria / Población
Irun