Genero Indarkeria

Izenburua / Título
Genero Indarkeria

Parte hartzaileak / Participantes

Gonzalo
Eneko
June
Leyre
Irune

Kategoria / Categoría
Bigarrena 15 – 17 urte / Segunda 15 – 17 años

Herria / Población
Irun