Lortu beharrekoa

Izenburua / Título
Lortu beharrekoa

Parte hartzaileak / Participantes

Josu Bilbao
Noa Bilbao
Ibai Atutxa
Eneko Nonkoro

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
Mungía