Puntuka

Izenburua / Título
Puntuka

Parte hartzaileak / Participantes
Ainhoa Martinez
Miren Josune Iglesias
Naroa Alonso
Olatz Garin

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
Donosti