URA ETA GARAGARDOA

Izenburua / Título
URA ETA GARAGARDOA

Parte hartzaileak / Participantes

Noa Ibañez
Ugaitz Naveira
Igon Rodriguez
Jairo Valdés
Ane Cruz

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
Abanto Zierbana