Zure bizitzaren kontrola

Izenburua / Título
Zure bizitzaren kontrola

Parte hartzaileak / Participantes

Haizea Guede
Miren Bartolome
Eneko Intxausti
Telmo Garro
Saiuri Martin

Kategoria / Categoría
Bigarrena 15 – 17 urte / Segunda 15 – 17 años

Herria / Población
Gernika Lumo