Beldur Barik

Izenburua / Título
Beldur Barik

Parte hartzaileak / Participantes

Imanol
Ibai
Hodei
Asier

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
Bilbao