2. unitatea: Komikia

Helburu Orokorrak

  • Neskek eta mutilek harreman heterosexualetako gizonezkoen kontrol-jarrerak ezagutzea eta aztertzea, baita kontrol jarrera horiek emakumeen jarrerak zelan mugatzen dituzten ezagutzea eta aztertzea ere.
  • Mutilek kontrolatzeko jarreren ondorioei buruzko hausnarketa egin dezatela, eta ondorio horiei erreparatzea: isolamendua, beste erlazio batzuk galtzea, bazterturik sentitzea…
  • Neska-mutilek jokabide estrategikoak garatzea kontrolatzeko jarrera horiei aurre egiteko eta euren inguruan sufritzen dituztenei laguntza emateko.

Helburu Zehatzak

  • Parte-hartzaileei gizonezkoek kontrolatzeko erabiltzen litzaketen jokabideak antzemateko elementuak ematea.
  • Hausnarketa eragitea honako kontuei erreparatzeko: noiz eta zertarako erabiltzen dira jokabide horiek? Zer eragin daukate neskengan?
  • Kontrolean oinarrituriko harremanak aztertzeko kritika-irizpidea bultzatzea.
  • Parte-hartzaileei berdintasunezko harremanen ezaugarriak antzemateko baliabideak ematea.
  • Harremanetan egon daitezkeen kontrolatzeko jokabideak arbuiatzeko ahalmena bultzatzea.

Metodología

En esta unidad encontrarás una propuesta de trabajo basada en el Cómic Txo! Kontrolatzen? En una primera actividad te propondremos utilizar una técnica en la que se trabajará con ideas y/o frases literales del cómic; en una segunda, el material de trabajo será el propio cómic.

Para sacarle más jugo a este trabajo, lee el cómic algunas veces para familiarizarte con las situaciones y protagonistas que serán los ejes de análisis en las diversas actividades propuestas.

Archivos en castellano:

Artxiboak euskeraz:

 

Leave a Reply