6. Unitatea. Beldur Barik 2012

Aurten unitate didaktiko berri bat egin dugu zentroetan gazteekin berdintasunaren inguruko gaiak jorratzeko. 2011 lehiaketako bideo irabazleak oinarritzat hartuz, dinamika desberdinak proposatzen dizkizuegu. Bi aukera dago: ‘Garena’ bideoa 12-14 urte bitarteko gazteekin lan egiteko gomendatzen dugu, eta ‘Inondik inora’ 14 urtetik gorakoekin lan egiteko. Hona hemen dokumentu guztiak, eta behean erabili ditzakezuen aurkezpenak:

Dokumentuak euskeraz:

Amankomunekoak:

Formakuntza baino lehenagorako irakaslegoarentzako gomendioak

Terminoen Glosarioa

PREZI Aurkezpena. Oharra

Gida didaktikoa

A Aukera: Garena

Fitxa teknikoa

Irakaslegoarentzako dinamikak

1. Dinamika. Materialak

2. Dinamika. Materialak

3. Dinamika. Materialak

Aurkezpena:

B Aukera: Inondik Inora

Fitxa teknikoa

Irakaslegoarentzako dinamikak

1. Dinamika. Materialak

2. Dinamika. Materialak

3. Dinamika. Materialak

Documentos en castellano:

Comunes:

Recomendaciones previas para profesorado

Glosario de términos

Notas Presentaciones PREZI

Guía didáctica

Opción A: Garena

Ficha técnica

Dinámicas para profesorado

Dinámica 1 materiales

Dinámica 2 materiales

Dinámica 3 materiales

Opción B: Inondik Inora

Ficha técnica

Dinámicas. Para profesorado

Dinámica 1 materiales

Dinámica 2 materiales

Dinámica 3 materiales

Leave a Reply