EGOERAK SEXISTAK DIRENEAN…GAME OVER!

Ekainan ligatzeko moduak aztertu genituen eta ikusi genuen nola jaien testuinguruan, sarri asko, norberaren espazioak eta nahiak gainditzen dituzten gertaerak ematen direla. Izan ere, ematen du desfasearen izenean dena dagoela onartuta, ez dagoela mugarik ondo pasatzekotan. Baina mugak egon badaude: bestearen mugak gainditzen direnean. Eskubide osoa dugu gure gorputzetaz eta gure espazioez gozatzeko, tartean indarrez inor sartu gabe. Ligatzen dugu norbait gustatzen zaigulako eta guk ere gustatu nahi diogulako. Eta erakarpena ezin daiteke inposatu. Ez jarri zure plazerra bestearen gainetik, entzun eta enpatizatu. Baiezkoa denean, GOZATU! Eta ezezkoa denenean, GAME OVER!

Durangoko neska hauek argi daukate. Jaietan ondo pasatzeko eskubidea dute, eta beraien gorputzak ez dira besteen plazerrerako. Ez dira objetuak. Egoera sexisten aurrean, ekin Beldur Barik Jarrerarekin!

En junio analizamos las formas de ligar y vimos que en el contexto de las fiestas, muchas veces, suceden cosas que rebasan nuestros espacios y deseos. Porque se cree que por el desfase todo vale, que no hay límites a la hora de pasarlo bien. Pero sí que existen: cuando se superan los límites de las y los demás. Porque tenemos todo el derecho a gozar y decidir sobre nuestrxs cuerpos y espacios. Si ligamos es porque nos gusta alguien y queremos gustarle a ese alguien.Pero la atracción no se impone. No pongas tu placer por encima de lxs demxs, escucha y empatiza. Cuando es que sí DISFRUTA. Y cuando es que no, GAME OVER!

Estas chicas de Durango tienen claro que tienen todo el derecho a pasarlo bien y que sus cuerpos no son para el placer ajeno. Que no son objetos. Frente a situaciones sexistas actúa con actitud Beldur Barik!