«Hemen denok jolasten dugu / Aquí ahora jugamos tod@s» #beldurbarik

(Si crees que este trabajo merece ganar el Premio Popular Beldur Barik, de 300 euros, pincha en “Votar”)

Egileak: Javier Peña Ibáñez eta Amaia Elorza Pinedo (JAWestudio)
Kategoria: 2. (18-26 urte)
Herria: Vitoria-Gasteiz

Déscargate el proyecto / Proiektua jeitsi

 

Resumen / Proiektuaren memoriaren laburpena

HEMEN DEN@K JOLASTEN DUGU futbol zelaietan hiri abaguneak bultzatzeko
toki bat da, zeinen helburu nagusia zelai hauen demokratizazioaren bitartez
hiritarren parte hartzea eta espazio publikoarekiko konpromisoa sustatzea den.
Izan ere, gure gizarte eta testuinguruaren barruan futbolak daukan paper sozial
zalantzagarria eta bere onurarako kontsumitzen diren errekurtso eta lurzoru
anitzen arteko desoreka onartezina baita.

Hiri eta herriek asken urteetan izan duten hazkuntza dela eta hasiera batean
urrun zeuden futbol zelaiak leku pribilegiatuak bihurtu dira, espazio publiko
gisa erabiliak izateko potentzial izugarriarekin, erabilera mixtoa sustatu, hirikonplexutasuna areagotu eta hiri-kalitatea hobetzeko ekintza eta inbertsio
minimo batzuen bitartez.

Gainera, HEMEN DEN@K JOLASTEN DUGU aparteko aukera da espazio
hauek hartu duten ildo baztertzaile eta sexistari buelta emateko, bizikidetza
eraikitzailedun toki kulturanitz, generoanitz eta ekintzanitz bezala erabiliz, eta,
asken finean, gure errealitate aberats eta ezberdin ugarietara ahalik eta gehien
hurbilduz.

Objetivos:

1. Fomentar la participación ciudadana y el compromiso con el espacio público

2. Democratizar el uso de los campos de fútbol

3. Creación de nuevos espacios de encuentro y exploración de sus posibilidades

4. Regeneración de la calidad de los espacios urbanos de la ciudad consolidada con
intervenciones mínimas.

5. Aumentar la complejidad fomentando los usos mixtos dentro de nuestras ciudades.

6. Contribuir a las ciudades del conocimiento por medio del potencial humano.

7. Visibilizar los espacios de encuentro multicultural, multidisciplinar, multigenérico en
los lugares destinados al ocio.

8. Vincular las actitudes de convivencia positiva al uso de los campos de fútbol revertiendo la tendencia actual.

9. Potenciar el aprovechamiento de espacios públicos y privados existentes frente a los de nueva creación.

10. Facilitar la accesibilidad global a espacios de usos limitados.

Para ello, proponemos:
-Desarrollo de un Manual de diseño participativo de los espacios de recreo en los colegios y Experiencia piloto de diseño

-Desarrollo de un Manual de reutilización urbana de un campo de fútbol, que consiste en sintetizar el know how adquirido a lo largo del desarrollo de un Proyecto piloto.

-Mapa participativo de oportunidades urbanas en los campos de fútbol como herramienta de participación y difusión de los objetivos conseguidos.