BERDEZ JANTZITAKO SEXISMO GIZONA

Izenburua / Título
BERDEZ JANTZITAKO SEXISMO GIZONA

Parte hartzaileak / Participantes

Naroa
Paula
Bahati
Ane
Irene
Irati

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
Portugalete