Berrizko Berdintasun Saila

Udal Berdintasun sailaren funtzioak, udalean eta herrian, emakume eta gizonen arteko aukera eta eskubideen berdintasuna lortzeko baliabideak adostu eta kudeatzean datza. Esku artean ditugun baliabideak ezarriz; legeak, araudiak, Berdintasunerako Planak… Bestalde emakumeekin lan egiteko nahia eta beharra dugu, horretarako partaidetza eta harreman zuzena izatea ezinbestekoak dira. Partaidetza soziopolitikoa bultzatu asmoz, herriko emakumeek berdintasun alorrean lantzen diren ekintza eta programentan beharrezkoa ikusten dugu, erabakitze guneak sortu eta erabiliaz, partaideen jatorria, adina edota arraza kontutan hartu gabe. Emakumeenganako indarkeria sexista ekidin eta prebenitzea, emakumeen jabekuntza eta egunero jasaten ditugun diskriminazio eta desbedintasun egoerak birplanteatu eta aldatzeko asmoz, bizitzako alor guztietan, kultura, kirola, lan esparruan, …

Las funciones del Departamento de Igualdad son trabajar en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la concienciación y sensibilización de la ciudadanía para modificar las estructuras sociales hetero-patriarcales. Tenemos el deseo y la necesidad de trabajar con todas las mujeres impulsando y garantizando su participación sociopolítica, en las acciones y programas diseñados con el objeto de conseguir la igualdad real, sea cual sea su edad, raza y origen. Trabajar en la erradicación de la violencia sexista y en el empoderamiento de las mujeres replanteándonos, las diversas situaciones actuales de las mujeres para lograr la transformación de la sociedad, en todos sus ámbitos, culturales, deportivos, de empleo, …