BIZITZARENGATIK BORROKAN

Izenburua / Título
BIZITZARENGATIK BORROKAN

Parte hartzaileak / Participantes

Ane Rodriguez
Erik Sanz
Lorea Urzelai
June Arrondo

Kategoria / Categoría
Bigarrena 15 – 17 urte / Segunda 15 – 17 años

Herria / Población
Bergara