Egunerokoa

Izenburua / Título
Egunerokoa

Parte hartzaileak / Participantes

Sahir
Marta
Gorane
Itxaso
Nekane
Hugo

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
Bilbao