Elkarrekin borrokan

Izenburua / Título
Elkarrekin borrokan

Parte hartzaileak / Participantes

Zuriñe Barañano Eguia

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
AMURRIO