EMAKUMEENTZAKO AUTODEFENTSA FEMINISTA GASTEIZEN. 1 LANTEGIA.

ZERTAZ DIJOA?// ¿DE QUÉ VA?

Lantegiok trebetasun fisikoak eta indargune psikologikoak garatzea dute helburu, emakumeen aurka gerta daitezkeen indarkeria-gertaerei erantzuteko.

Talleres para el desarrollo de habilidades físicas y fortalezas psicológicas, que puedan dar respuesta a posibles episodios de violencia contra las mujeres.

NOIZ?//¿CUÁNDO?

2014ko azaroak 7 eta 8 (ostirala eta larunbata)//7 y 8 de noviembre de 2014 (viernes y sábado)

Ostirala//Viernes 16:00 – 20:00

Larunbata//Sábado 10:00 – 14:00 eta 15:30 – 19:30

NON?//¿DÓNDE?

Judimendi gizarte etxea. Erabilera askotarako Orixe aretoa//Centro Cívico Judimendi. Sala Polivalente Orixe.

DINAMIZATZAILEA//DINAMIZADORA

Maitena Monroy Romero.

Fisioterapeuta eta emakumeen aurkako indarkerian aditua//Fisioterapeuta y Especialista en violencia contra las mujeres.

IZEN EMATEKO EPEA//PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN

Tailerra hasi baino astebete lehenago arte//Hasta una semana antes del comienzo del taller. 

INFORMAZIO GEHIAGORAKO…// PARA MÁS INFORMACIÓN…

Deitu telefonora //Llama al teléfono 945 161 345

Idatzi emailera//Escribe al email igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org