Eredua tradizionala izan behar al da?

https://www.youtube.com/watch?v=JD8yKqZTsWM

Egileak:Abadiñoko neskak.
Lorea Solana
Irati Bazeta
Ane Abarrategi
Libe Usabel
Maialen Bideguren

1. Kategoria 12/17 urte

Abadiño, Bizkaia