ETA GUK ZER? HIZKUNTZAREN ERABILERA EZ SEXISTA!

Indarrean dugun jendarte eredua emakumeen eta gizonen ezberdintasunetan oinarrituta dago. Gauzak asko aldatu diren arren azken urteotan, pertsonen arteko ezberdintasunak sostengatzen eta erreproduzitzen dituzten balore eta sinismen multzo pila ditugu.  Hizkuntzaren erabilerak ere, horren adierazle da. Hizkuntzak gure mundua eta errealitatea ulertzeko ikuskerak isladatzen ditu, baita ikuskera diskriminatzaileak eta baztertzaileak ere. Esaterako, zergaitik  pertsonetaz, oro har, hitz egiteko erabiltzen da maskulino generikoa? Alegia, mutilei erreferentzia egiten dieten genero gramatikala neska zein mutiletaz hitz egiteko. Euskaraz ere, antzerako zerbait gertatzen da. Gizarte, gizaki… eta horrelako hitzak erabiltzen ditugu, pertsonetaz hitz egiteko. Eta hitz horiek gizon hitzetik eratortzen dira. Zergatik erabilera hori? Orain gutxi arte, emakumeak ez direlako hartzen izan eskubide osodun hiritarrak bezala. Mugimendu Feministak egindako borroka handiei esker, lortu ditugu oinarrizko eskubideak bermatzea (ikasketetarako aukera, bozka emateko aukera…). Baina aldatu al da, emakumeak gutxiago bezala ikusten dituen eskubide eta balore multzo guzti horiek?

Oraindik ere, aldatu ez dugun hizkuntzaren erabilera horrek, emakumeak inbisibilizatzen eta baztertzen ditu, gutxiagotzen ditu, 1go kategoriako irabazleen bideo honetan oso ondo azaltzen den bezala.  Gure pentsakerak aldatzen ditugunean, gure hizkuntzaren erabilera ere aldatuko da. Baina aldi berean, gure hizkuntzaren erabilerak ere, gure ikuskerak eraldatzen ere eraldatzen digu. Berdintasunaren alde, hizkuntzaren erabilera sexistarik ez!

Tenemos una sociedad que todavía se apoya en las desigualdades entre mujeres y hombres. Han cambiado muchas cosas  en los últimos años pero aún así seguimos manteniendo un cúmulo de creencias y valores que sostienen y generan las desigualdades entre personas. La utilización del lenguaje es reflejo de ello. El lenguaje refleja nuestra forma de entender y situarnos en el mundo, incluso modos de ver discriminatorias y excluyentes. Por ejemplo, porqué se utiliza el masculino generico para hablar de las personas en general? Es decir, el género gramatical masculino para incluir tanto a mujeres y hombres. En euskera también pasa algo parecido. Tenemos palabras como gizarte, gizaki… Para referinos a la sociedad y a las personas en general,  que provienen de la palabra hombre. Porque?Pues porque hasta hace poco, las mujeres no se consideraban como ciudadanas con plenos derechos, eran consideradas como personas de segundo nivel. Gracias al movimiento feminista hemos logrado muchos de los derechos básicas de las que disfrutamos hoy en día (podemos estudiar, dar nuestro voto…). Pero se han cambiado todos esas formas de ver que tratan a las mujeres como a menos? El uso del lenguaje que hacemos invisibiliza, excluye y desvaloriza a las mujeres, como muy bien refleja este vídeo ganador de la primera categoría. Cuando cambiemos nuestras formas de tratar a la gente, cambiará también el uso que hacemos del lenguaje. Pero el uso del lenguaje también contribuye en la transformación de nuestras miradas. Por una sociedad más justa y equitativa, hagamos un uso no sexista del lenguaje!