Ez gara paperezko panpinak

Izenburua / Título
Ez gara paperezko panpinak

Parte hartzaileak / Participantes

Sofia
Alejandra
Naia
Miren
Paula
Teresa
Naroa
Noelia

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
IRUN