Gernika-Lumoko berdintasunerako udal zerbitzua

Zer eskaintzen dugu?

– Herriko emakumeen bizi kalitatea hobetzeko ekimenak.

Aukera Berdintasuna bultzatzeko programak: hezkidetza, sentsibilizazio kanpainak.

– Emakumeenganako indarkeriari buruzko programa: protokoloa, prebentzioa, sentsibilizazioa…

Aholkularitza Psikologikoa.

¿Que te ofrecemos?

– Actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las mujeres de nuestro municipio.

– Programas para impulsar la Igualdad de Oportunidades: coeducación, campañas de sensibilización

– Programa de violencia contra las mujeres: protocolo, prevención, sensibilización…

Asesoramiento Psicológico.