gure esku dago

Izenburua / Título
gure esku dago

Parte hartzaileak / Participantes

Izaro
Eider
Eneko
Carlos

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
Irun