Gure gorputzarekin beldur barik

Izenburua / Título
Gure gorputzarekin beldur barik

Parte hartzaileak / Participantes

Mendienergia

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
Santa Cruz de Campezo