Guztiok berdinak gara

Izenburua / Título
Guztiok berdinak gara

Parte hartzaileak / Participantes
Zaira Marcos Mart

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
Zalla