Guztiok eskubide berdinak

Izenburua / Título
Guztiok eskubide berdinak

Parte hartzaileak / Participantes
Eneko Fernandez
Nora Bautis
Maria Caro
Naia Lopez
Iraia Azpeleta
Daniela Marin

Kategoria / Categoría
Lehena 12 – 14 urte / Primera 12 – 14 años

Herria / Población
Ermua