Heldu da garaia!

Izenburua / Título
Heldu da garaia!

Parte hartzaileak / Participantes

Angel Gonzalez
Paula Zamarreño
Leire Hernandez

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
IRUN