La igualdad. BELDUR BARIK 2022

Izenburua / Título
La igualdad. BELDUR BARIK 2022

Parte hartzaileak / Participantes

Sebastian Jugo Mendez
Ainhoa Sanmartin
Juan Esteban Gutierrez
Luz Belen Moscoso
Iratxe Begoña Acaro
Cecilia Ainara Romero
Haizea Paternan

Kategoria / Categoría
Bigarrena 15 – 17 urte / Segunda 15 – 17 años

Herria / Población
Barakaldo