LIBRE IZAN NAHI DUT, EZ AUSART

Izenburua / Título
LIBRE IZAN NAHI DUT, EZ AUSART

Parte hartzaileak / Participantes
Udane Azkorbebeitia

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
Lurreta