Martxoak 8 Gasteiz-en

(abajo en castellano)

Martxoaren 8a, Emakumeen Nazioarteko Eguna

Martxoaren 8anEmakumeen Nazioarteko Egunean, Vitoria-Gasteizko Mugimendu Feministari eta Emakumeen Elkarte-mugimenduari omenaldia egin nahi diogu, emakumeen eskubideak aldarrikatzeagatikhaien aurkako diskriminazioak salatzeagatik eta jabekuntza sustatzeagatik. Halaber, beste esparru batzuetan lan egiten duten zenbait antolakundek egin duten lana ere onartu nahi dugu, euren jardueretan genero ikuspegi nabarmena sartu dutelako.

Vitoria-Gasteizko Berdintasunerako Zerbitzuak gain hartuko du Mugimendu Feminista eta Emakumeen Elkarte-mugimendua sustatzeko konpromisoa; azken helburua, hemen emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarilaguntzea da. Gainera, mugimenduarekin zenbait aliantzasortu nahi ditugu hemengo berdintasun politikak burutzeko, funtsezko solaskide baita berdintasunaren udal politikak sustatzeko orduan.

Emakumeen parte-hartze sozio-politikoa eta elkarte-ehunaren lanaikusgarri bihurtzeko eta sustatzekohelburuarekin, kasu honetan Martxoaren 8rako proposatutako ekimenen alde egingo dugu.

Ekintzak eta elkarteak begiratu

8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres

Este 8 de MarzoDía Internacional de las Mujeres, queremos rendir homenaje al Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres de Vitoria-Gasteiz, por reivindicar los derechos de las mujeresdenunciar las discriminaciones hacia ellas e impulsar su empoderamiento. Asimismo, reconocemos la labor de las organizaciones de otros ámbitos que han introducido en sus actuaciones una marcada perspectiva de género.

En el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos comprometemos a impulsar y a apoyar el Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres, con el objetivo último de favorecer la igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Deseamos, además, construir alianzas con este movimiento para la elaboración de políticas de igualdad locales, al considerarlo como un interlocutor clave en el impulso de las políticas municipales de igualdad.

Con el ánimo de visibilizar y de fomentar la participación sociopolítica de las mujeres y la labor del tejido asociativo, apoyamos en esta ocasión las iniciativas propuestas para el 8 de Marzo.

Consultar acciones y asociaciones