Neskek ere hitz egiteko eskubideak dauzkate

Izenburua / Título
Neskek ere hitz egiteko eskubideak dauzkate

Kategoria / Categoría
2. kategoria

Herria / Población
Amurrio