Ofizioak ez diztuzte sexurik

Izenburua / Título
Ofizioak ez diztuzte sexurik

Kategoria / Categoría
2. kategoria

Herria / Población
Gasteiz