Ondarroako Berdintasun Saila

Webhttp://www.ondarroa.eu/eu-ES/Zerbitzuak/Berdintasuna/Orrialdeak/default.aspx

E-mail: emakume@ondarroakoudala.net

Telefonoa: 94 683 36 70

Helbidea: Musika Plaza z/g

Ondarroako Udal berdintasun sailaren ibilbidea:

(Abajo en castellano)

Berdintasun Sailaren bilakaera aztertzeko ezinbestekoa da emakume eta gizonen berdintasunaren alde herriko emakumeek egindako lana aipatzea. Sailaren bilakaerari dagokionez, honen sorrera herriko zenbait emakumeen eskakizunei erantzuteko sortu zela azpimarratu behar dugu.

1999.urtean Udal Emakume batzordea sortu zen emakumeen partaidetza sustatzeko helburua zuen batzorde informatzaile gisa. Batzordea gauzatzeko deialdia herriko emakume taldeei luzatzeaz gain, maila indibidualen feminismoarekin lotura zuten edota herriko gizarte mugimenduan zeresana zuten zenbait emakumeei ere egin zitzaien.

Hasiera batean egindako lana Gizarte Zerbitzuetatik koordinatzen baldin bazen ere, epe motzean batzordea Idazkaritzaren menpe gelditu zen. Urte berean eta batzordearen eskakizunei erantzun bat emateko  “Udal Emakume Zerbitzua” sortu zen, gaur egun “Berdintasun Saila” deitzen dena, eskumen funtzio, aurrekontu eta teknikari batekin.

Bidea luzea izan baldin bada ere, gaur egun Berdintasun Sailak izaera egonkorra dauka Udalaren baitan, baitere, hasierako Emakume Batzordeak, gaur egun Udal Berdintasun Kontseiluan bihurtu delako, Udalbatza Osoak 2007ko apirilaren 4ko bilkuran onartutakoaren arabera.

Ondarroako Udala Berdinsarea – Berdintasunaren aldeko eta Emakumeen kontrako Biolentziaren aurkako Euskadiko Udalen Sarearen partaidea da hau martxan jarri zenetik. Berdinsarea Eudel eta Emakundek bultzatutako ekimena da eta bere helburua administrazio lokalek kudeatutako berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako biolentziaren gaineko zerbitzu eta programak bultzatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzea da. Aldi berean, Berdintasun Saila Bizkaiko Emakumeentzako Jabekuntza Eskolako kidea da, Berdintasunaren aldeko borrokan gizonen inplikazioa bilatzeko Udal Berdintasun Arloak Ondarroako Gizon Taldea eratzeko bideak ireki ditu. eta herriko ikastetxeekin hezkidetza lantzeko proiektua martxan dago 2008. urtetik.

Trayectoria del departamento municipal de igualdad de Ondarroa:

Para analizar la evolución del Departamento de Igualdad es necesario mencionar el trabajo de las mujeres del municipio a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Respecto a la creación del departamento, debemos subrayar que nació para dar respuesta a las exigencias de algunas de las mujeres del municipio.

En 1999 se creó la Comisión Municipal de la Mujer, una comisión informativa con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres. Además de dirigir la convocatoria para la creación de la comisión a los grupos de mujeres del municipio, también se invitó a participar a las mujeres vinculadas al feminismo a nivel individual y a las que tenían qué decir en el movimiento social del municipio.

Aunque al principio el trabajo se coordinaba desde los Servicios Sociales, poco después la comisión quedó en manos de la Secretaría. Ese mismo año y con el objeto de dar respuesta a las exigencias de la comisión se creó el “Servicio Municipal de la Mujer”, el que es actualmente el “Departamento de Igualdad”, con sus competencias, funciones, presupuesto y un técnico.

Aún cuando el camino ha sido largo, actualmente el Departamento de Igualdad tiene un carácter estable en el Ayuntamiento, al igual que la Comisión de la Mujer, convertido hoy en día en Consejo Municipal de Igualdad según lo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el día 4 de abril de 2007.

El Ayuntamiento de Ondarroa es miembro de Berdinsarea (Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres) desde el momento en que la red se creó. Berdinsarea es una iniciativa promovida por Eudel y Emakunde cuyo objetivo es fomentar, reforzar, coordinar y evaluar servicios y programas a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres gestionados por las administraciones locales. Al mismo tiempo, el Departamento de Igualdad es miembro de la Escuela de Empoderamiento de las Mujeres de Bizkaia, y el Área Municipal de Igualdad ha abierto las puertas a la creación de un grupo de hombres de Ondarroa para implicar a los hombres en la lucha por la igualdad. Asimismo, desde el año 2008 hay un proyecto para la coeducación con los colegios del municipio.