Soldaten berdinketa

Izenburua / Título
Soldaten berdinketa

Parte hartzaileak / Participantes

Dorleta Alzaga
Eneko Markaida
Ibai Gamboa
Ibai Viñe

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
Mungia