Zergaitk isildu?

Izenburua / Título
Zergaitk isildu?

Parte hartzaileak / Participantes

Amaiur
Maddi Delgado
Aiora
Siara
Maddi Zabala
Ilargi

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
BILBO